Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2018

marlylee
7951 8101
Reposted fromseaweed seaweed viainsanedreamer insanedreamer
marlylee
5438 e3bf 500
Reposted fromlovesweets lovesweets viagdziejestola gdziejestola

August 17 2018

marlylee
3569 7b17
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
marlylee
3745 4141
Reposted fromkreatura kreatura viainsanedreamer insanedreamer
4436 05d5

antipahtico:

Malleus

marlylee
3050 eba9
Reposted fromkrzysk krzysk viainsanedreamer insanedreamer
marlylee
9344 b4c2
marlylee
1747 bc63 500
marlylee
Play fullscreen
Body so fit
So full of spark
With affirmations
As your wall art
You were driven
Eyes on the prize
A yoga routine
home exercise
marlylee
4477 530a
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viacorvax corvax
marlylee
Wreszcie zrozumiałem, co to znaczy ból. Ból to wcale nie znaczy dostać lanie, aż się mdleje. Ani nie znaczy rozciąć sobie stopę odłamkiem szkła tak, że lekarz musi ją zszywać. Ból zaczyna się dopiero wtedy, kiedy boli nas calutkie serce i zdaje się nam, że zaraz przez to umrzemy, i na dodatek nie możemy nikomu zdradzić naszego sekretu. Ból sprawia, że nie chce nam się ruszać ani ręką, ani nogą ani nawet przekręcić głowy na poduszczę.
— José Mauro de Vasconcelos, Moje drzewko pomarańczowe
Reposted fromnaturalginger naturalginger vialovesweets lovesweets
marlylee
marlylee
“ Jestem kiepska w byciu ważną. ”
— kurewsko kiepska
Reposted frominstead instead vialovesweets lovesweets
marlylee
Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.
— Remigiusz Mróz - "Testament"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialovesweets lovesweets
marlylee
Jeżeli to jest prawdziwe to i tak przetrwa.
— VNM - "Kent stej"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialovesweets lovesweets
marlylee
Są w życiu chwile, gdy człowiek czuje się tak, jakby wszedł w trakcie przedstawienia do niewłaściwego teatru. 
— Caleb Carr
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vialovesweets lovesweets
marlylee
6671 921f 500
Halina Poświatowska
marlylee
Od ilu ludzi trzeba się będzie jeszcze odzwyczajać?
Reposted frommartrol martrol vialovesweets lovesweets
marlylee
tak bardzo mi Ciebie brakuje.
— :(
Reposted fromyourhabit yourhabit vialovesweets lovesweets
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl