Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

marlylee
3698 ba65
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialovesweets lovesweets
marlylee
1788 b58c
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viakotecke kotecke
marlylee
6939 c5b8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
marlylee
marlylee
8480 2e73 500
Reposted fromPoranny Poranny viaLuukka Luukka
marlylee
Nawet nie wiesz jakie to piekące uczucie. Jak to jest, kiedy słuchasz mężczyzny i wydaje Ci się, że on wyciąga z twojej głowy pewne myśli jak z szuflady. Włącza muzykę i to jest właśnie to, co chciałaś usłyszeć. Wlewa do kieliszka wino i to jest właśnie to wino, na jakie miałaś ochotę. Idzie zmienić koszulę i wraca w koszuli, o jakiej marzyłaś, żeby miał na sobie… A jak z nim rozmawiasz, to prawie tak, jakbyś słuchała swojego najgłębszego, najbardziej przemyślanego i najlepszego głosu wewnętrznego. Taka niezwykła zgodność tego, co myślisz i czujesz z tym, co słyszysz.
— Janusz Leon Wiśniewski
marlylee
To była pierwsza rzecz, której musiałem się o Niej dowiedzieć i być może najtrudniejsza jakiej przyszło mi się kiedykolwiek nauczyć – a mianowicie tego, że Ona jest tylko swoją własnością, a to, co mi daje, jest kwestią Jej wyboru i jest przez to cenniejsze.
— Barbara Hambly
marlylee
6701 ea5d
Reposted frompulperybka pulperybka viamaybeimcrazy maybeimcrazy
marlylee
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromherside herside viagdziejestola gdziejestola
marlylee

Miroir (2013), a part of the LaBokoff Project.

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaLuukka Luukka
marlylee
6475 e191
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viaLuukka Luukka
marlylee
4851 8ade
Reposted fromoceanstrat oceanstrat viagdziejestola gdziejestola
3029 1c8b
Reposted fromkingdomkey kingdomkey viagdziejestola gdziejestola
3566 f805

me everywhere

marlylee
marlylee
9487 321c 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaLuukka Luukka
marlylee
Dobry pocałunek czujesz między udami.
Reposted fromlluca lluca viagdziejestola gdziejestola
marlylee
Reposted fromshakeme shakeme viainsanedreamer insanedreamer

October 13 2017

marlylee
8585 905c
Reposted fromiamstrong iamstrong
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl