Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

0229 fd34
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaLuukka Luukka
marlylee
3862 f26b 500
Reposted from0 0 vialiliowadusza liliowadusza
marlylee
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad vialiliowadusza liliowadusza
marlylee
marlylee
marlylee
7612 8a3f
marlylee
0382 e19d
Juliet Berto et Jean-Pierre Léaud - La Chinoise de Jean-Luc Godard, 1967
Reposted fromPoranny Poranny viaikari ikari
marlylee
1765 3e7c
Reposted frommesoute mesoute vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
marlylee
0600 a90b
Reposted fromqb qb viaasz asz
marlylee
3387 ce86 500
Reposted fromMiziou Miziou viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
marlylee
Reposted fromFlau Flau viakrolfasolek krolfasolek
7866 3996 500

setheverman:

emerald-imperial:

please look at my cat’s feet

ankle tattoos? lol what a hipster

Reposted fromvariaen variaen viaRedPenny RedPenny
4129 eca5

Dinohog

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viaRedPenny RedPenny
marlylee
6248 3656 500
Reposted fromsoSad soSad viaRedPenny RedPenny
marlylee
6992 4c81
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
8618 29d7
marlylee
9101 3b1e 500
Reposted fromkaiee kaiee viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
marlylee
marlylee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl