Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2018

marlylee
Wszyscy nosimy blizny z przeszłości, kimkolwiek jesteśmy. Nieusuwalne tatuaże wryte w skórę.
— Kathryn Croft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialovesweets lovesweets
marlylee
7601 4727
Reposted from4777727772 4777727772 vialovesweets lovesweets
marlylee
6884 8293 500
Reposted fromfascinated fascinated viaprzeblyski przeblyski
marlylee
marlylee
7255 7300 500
Stephan Sinding (1846-1922) - Man And Woman/To Mennesker (1889, Bronse)(Nasjonalmuseet, The Fine Art Collections, Norway)
Reposted fromartfucksme artfucksme viaprzeblyski przeblyski

April 09 2018

marlylee
1412 5676
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahormeza hormeza
marlylee

February 10 2018

marlylee
1634 55c9
Reposted fromkarmacoma karmacoma viajointskurwysyn jointskurwysyn
1470 4dd9 500

l-art-est-cochon:

pas toujours

Reposted fromamatore amatore viajointskurwysyn jointskurwysyn
Reposted fromnokturnal nokturnal viabeeth beeth
marlylee
1595 fcee 500
Reposted fromthealex thealex viaikari ikari
marlylee
7505 fcca 500
Reposted fromrof rof viaRynn Rynn
marlylee
Nie pozwól nikomu powiedzieć ci kim jesteś. Jesteś płomieniem, który nie może zostać ugaszony. Jesteś gwiazdą, która nie może przestać świecić. Jesteś tym, kim zawsze byłeś i to wystarczy. Każdy, kto patrząc na ciebie widzi ciemność, jest ślepy.
— Cassandra Clare - "Opowieści z Akademii Nocnych Łowców"
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vianiskowo niskowo

February 09 2018

marlylee
5189 494a
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
7171 b135 500
marlylee
5604 7feb 500
marlylee
marlylee
A teraz zaczyna się tajemnicza, ekscytująca, boleśnie intrygująca rzecz: zmiana.
— Sándor Márai
Reposted fromcorvax corvax viahormeza hormeza
marlylee
Kiedy będziesz chciał się poddać,  Kiedy będziesz chciał odpuścić,  Kiedy zabraknie Ci odwagi, Kiedy stracisz z oczu cel, Kiedy stwierdzisz, że zgubiłeś sens,  Kiedy będziesz zły, zrezygnowany i smutny.  Przypomnij sobie, że kiedyś umrzesz. I spróbuj jeszcze raz, bo na razie masz czas, aby zmienić wszystko.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viahormeza hormeza
marlylee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl